Applikazzjonijiet AECs u Staff tal-Għadd f'isem AD

AD_AECs Meeting

L-applikazzjonijiet għal AECs u/jew staff tal-għadd għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew, f’isem Alternattiva Demokratika, se jintlaqgħu nhar is-Sibt 22 ta’ Marzu bejn 1430h u 2100h fil-Lukanda Osborne, Triq Nofsinhar, Valletta.

Infakkru li min japplika nitolbuh donazzjoni ta’ 15-il Ewro jew iġedded/iħallas is-sħubija ma’ AD ghas-sena 2014 (ukoll ta’ 15-il Ewro).

Ralph Cassar – Segretarju Ġenerali

FacebookEmail