Applikazzjonijiet AECs u Counting Staff

Applikazzjonijiet ta’ membri tal-partit li jixtiequ jservu f’isem Alternattiva Demokratika se jintlaqgħu nhar is-Sibt 2 ta’ Marzu 2019, bejn id-9am u s-1pm, f’uffiċċju li jinsab 51, Triq Isouard, Marsa (ħdejn l-iScouts tal-Marsa).

Tagħrif dwar l-applikazzjoni:

  1. Mhux possibbli li jsiru ‘bookings’ minn qabel;
  2. Applikanti jridu jkunu membri tal-partit bl-isħubija għall-2019 (€15) mħallsa;
  3. L-isħubija tista’ issir online hawn: 
    http://www.alternattiva.org.mt/membership/register-online/
  4. L-applikanti se jirrappreżentaw lil AD waqt il-proċess elettorali u għaldaqstant iridu jkunu persuni ta’ min jafda u jorbot fuqhom;
  5. Mhux possibbli li jintlaqgħu applikazzjonijiet drabi oħra.
  6. Kull komunikazzjoni dwar il-proċess elettorali għandha ssir fuq l email: adelezzjoni@gmail.com

George Micallef
Responsabbli Proċess Elettorali

Ralph Cassar
Segretarju Ġenerali

FacebookEmail