Applikazzjonijiet AECs u Counting Staff

Applikazzjonijiet ta’ membri tal-partit li jixtiequ jservu f’isem Alternattiva Demokratika se jintlaqgħu waqt il-Laqgħa Ġenerali Straordinarja ta’ nhar is-Sibt 6 ta’ April 2019 fl-10.45am fil-Waterfront Hotel, Triq Ix-Xatt, Tas-Sliema.

Tagħrif dwar l-applikazzjoni:

  1. Mhux possibbli li jsiru ‘bookings’ minn qabel;
  2. Applikanti jridu jkunu membri tal-partit bl-isħubija għall-2019 (€15) mħallsa;
  3. L-isħubija tista’ issir online hawn: 
    http://www.alternattiva.org.mt/membership/register-online/
  4. L-applikanti se jirrappreżentaw lil AD waqt il-proċess elettorali u għaldaqstant iridu jkunu persuni ta’ min jafda u jorbot fuqhom;
  5. Mhux possibbli li jintlaqgħu applikazzjonijiet drabi oħra.
  6. Kull komunikazzjoni dwar il-proċess elettorali għandha ssir fuq l email: adelezzjoni@gmail.com

George Micallef
Responsabbli Proċess Elettorali

Ralph Cassar
Segretarju Ġenerali

FacebookEmail