ANNUAL GENERAL MEETING 2012

LAQGHA GENERALI ANNWALI 2012
ANNUAL GENERAL MEETING 2012

Is-Sibt, 21 ta’ April 2012 – Osborne Hotel, Triq Nofsinhar, Valletta
(21/04/2012 – Osborne Hotel, South Street, Valletta)

0930h Registrazzjoni – Registration
1000h Ftuh – Opening

Agenda:
1. Hatra Chairperson tal-laqgha (Appointment of meeting chairperson)
2. Rapporti – Segretarju Generali u rapport finanzjarju (Reports)
3. Diskussjoni fuq ir-rapporti (Discussion on reports)
4. Elezzjoni Ezekuttiv (Election of party executive committee) [Waqfa – Coffee Break]
5. Mozzjonijiet u diskussjoni (Motions)
6. Diskors tal-eghluq mic-Chairperson tal-partit (Closing speech by party chairperson)

Nominazzjonijiet ghall-Ezekuttiv jintlaqghu bl-email fuq info@alternattiva.org.mt sal-14 ta’  April 2012. Kull nomina trid tkun proposta u sekondata minn membri tal-partit. L-ufficcjali li ghalihom issir elezzjoni huma: Chairperson, Deputat Chairperson, Segretarju Generali, Deputat Segretarju Generali, PRO, Tezorier u Segretarju Internazzjonali u numru ta’ membri tal-Kumitat Ezekuttiv.

Jintlaqghu ukoll proposti ghall-mozzjonijiet jew emendi fl-istatut sal-14 ta’ April 2012 bl- email fuq info@alternattiva.org.mt.

Il-laqgha hija miftuha biss ghal dawk li jkunu hallsu l-ishubija.Tigdid tal-ishubija tista’ ssir waqt ir-registrazzjoni qabel tibda l-laqgha.

(Meeting open for paid up members only. Nominations for the Executive Committee and proposals for motions will be received by the 14th of April on info@alternattiva.org.mt. For more information send an email to same email address.)

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb billi tibghatli email fuq info@alternattiva.org.mt jew ralph.cassar@alternattiva.org.mt.

Ralph Cassar
Segretarju Generali
Alternattiva Demokratika – The Green Party

FacebookEmail