ADŻ: Paceville, a case study showing that a few businessmen can do as they please

JAmes Gabarretta u Marc Andrea Cassar minn Alternattiva Demokratika Żgħażagħ
James Gabarretta u Marc Andrea Cassar minn Alternattiva Demokratika Żgħażagħ

 

Alternattiva Demokratika Żgħażagħ – Green Youth is concerned by the decision from the government to allow for only 14 days of consultation on Paceville while at the same time ignoring a report issued in 2012. Speaking in front of the PlusOne Club in Paceville ADŻ spokesperson Marc Andrea Cassar said: “ADŻ believes that it is shameful that the a 2012 parliamentary committee report has been left to gather dust on the shelves and now only 14 days were given for the public’s recommendations. This shows that government is not really interested in tackling the issue.”

 

“ADŻ is also concerned regarding the lack of changes introduced after the parliament’s Social Affairs Committee proposed numerous suggestions more than three years ago. ADŻ believes that the lack of implimentation of many of these measures is unacceptable, and that there might have been less casualties three weeks ago, had these suggestions been implimented earlier.”

 

“ADŻ agrees with the point in the report stating that having an ambulance on standby in Paceville would increase safety in emergency situations. The importance of an ambulance is invaluable due to the large amount of people present in Paceville. Specific police training for emergencies were crowds are involved is also necessary. Furthermore ADŻ  is concerned that measures protecting neighbours from noise pollution have yet to be introduced. Even though decibel meters were suggested in the report, nothing of the sort has been installed as of yet. The people inhabiting areas close to Paceville should not be subjected to loud noise every night.”

 

AD Secretary General Ralph Cassar closed the press conference by adding:”The police are overstretched and need resources to perform their duties in Paceville. Above all the Paceville incident shows that successive government’s have repeatedly avoided enforcing basic safety laws and let the country be run by certain businessmen, not least the Paceville businessmen who are notorious for doing as they please. As my colleagues from ADŻ have emphasised Government should have at least implemented the 2012 Paceville report drawn up by Parliament. We are sending a copy of the reccomendations in this report to Prime Minister Joseph Muscat, just in case he forgot about it.”

 

***

PR05/12/2015 ADŻ: Paceville, eżempju ċar ta’ kif xi negozjanti jitħallew jagħmlu ta’ rashom

 

Alternattiva Demokratika Żgħażagħ urew it-tħassib tagħhom għad-deċiżjoni tal-Gvern li jagħmel biss 14-il ġurnata konsultazzjoni dwar Paceville meta fl-istess ħin injora rapport li sar 3 snin ilu. Quddiem il-PlusOne Club f’Paceville kelliem għal ADŻ Marc Andrea Cassar qal: “ADŻ tħoss li hija għarukaza kbira li rapport tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Soċjali tal-2012 tħalla fuq l-ixkaffa u fl-istess ħin l-pubbliku jingħata 14-il ġurnata għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Dan kollu juri li l-Gvern mhux interessat li jieħu s-sitwazzjoni f’Paceville bis-serjeta’.”

 

“Aħna mħassba wkoll dwar in-nuqqas ta’ implimentazzjoni tar-rapport tal-2012. Huwa inaċċettabbli li jinħela ż-żmien ta’ istituzzjonijiet tal-istat biex taparsi qed isir xi ħaġa biex imbagħad ix-xogħol li jkun sar jiġi mwarrab. L-implimentazzjoni ta’ xi miżuri setgħu naqqsu l-possibilta’ tal-inċident ta’ 3 ġimgħat ilu.”

 

“Naqblu mar-rakkomandazzjoni tar-rapport li sejjaħ għal ambulanza f’Paceville. Is-sitwazjoni f’Paceville tista’ titqabbel ma’ dik ta’ attivita’ tal-massa, minħabba n-numru kbir ta’ nies preżenti fiż-żona. Huwa wkoll importanti li l-pulizija jkollhom taħriġ speċifiku għal emerġenzi li jinvolvu l-masses ta’ nies. Jidhrilna wkol li hemm bżonn l-intorduzjoni ta’ decibel meters mal-istabilimenti. Din kienet ukoll inkluża fir-rapport tal-2012, s’issa ma sar xejn. Ir-residenti ta’ Paceville ilhom jiġu injorati snin fuq snin.”

 

Is-Segretarju Ġenerali ta’ AD Ralph Cassar għalaq il-konferenza stampa u qal:”Il-pulizija m’għandhomx ir-riżorsi meħtieġa biex jinfurzaw il-liġijiet tas-sigurta f’Paceville. L-aktar tagħlima importanti mill-inċident f’Paceville għal min irid jisma huwa li hawn ċerti negozjanti li jitħallew jagħmlu li jridu minn Gvern wara Gvern. Il-liġijiet tal-pajjiż ma jeżistux għalihom. Il-Gvern missu tal-inqs beda jimplimenta ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport Parlamentari tal-2012. Se nibgħatu kopja tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport lill-Prim Ministru Joseph Muscat għal li jista’ jkun ma jafx bih.”

Ittra_Paceville_ADZ_05122015

 

Mix-xellug: Ralph Cassar, James Gabarretta u Marc Andrea Cassar
Mix-xellug: Ralph Cassar, James Gabarretta u Marc Andrea Cassar

 

Marc Andrea Cassar minn ADŻ jibgħat ittra lill-PM dwar Paceville
Marc Andrea Cassar minn ADŻ jibgħat ittra lill-PM dwar Paceville
FacebookEmail