AD’s Mina Tolu elected as co-spokesperson of the Federation of Young European Greens

Today, Mina Tolu, Alternattiva Demokratika executive committee member, was elected as co-spokesperson of FYEG, the Federation of Young European Greens, at the FYEG General Assembly in Istanbul, Turkey. As co-spokesperson of FYEG, they will lead the young European Green movement and work together with young Greens from across Europe for a more sustainable, social, welcoming and inclusive Europe. They will also represent young green voices within the European Green Party.

Mina Tolu’s election as one of the spokespersons for FYEG means that Maltese Greens will continue to form an integral part in shaping the European Green movement and green policy.

Mina Tolu said “I thank FYEG’s member organisations for their trust and look forward to representing young green voices at the European level. In the past FYEG has been a clear and strong voice for human rights, for environmental and social justice. I will ensure that we will continue to support the demands of the youth climate strikers, speak against the criminalisation of NGO-run sea-rescue missions, and support human rights defenders who work for refugee rights, women’s rights and LGBTQI rights across the region.”

Alternattiva Demokratika International Secretary Rachelle Deguara and Alternattiva Demokratika Żgħażagħ – Green Youth Chairperson James Gabarretta welcomed Mina Tolu’s election as FYEG co-spokesperson. “We are proud that an Alternattiva Demokratika and Maltese Young Greens member and activist will be at the centre of young Green politics, contributing to strengthen the Green message in Europe.”

Mina Tolu will be leading the FYEG together with Antoine Tifine (Belgium/France). Mina was nominated by the Maltese, Irish, English and Welsh, Scottish, German, Polish, and Turkish young greens.

Mina has been involved with the FYEG since 2017, when they joined the FYEG campaign team to prepare a campaign for the European election in 2019. FYEG, the Federation of Young European Greens, is a European umbrella federation for Young Green and youth environmental organisations across Europe, including member organisations that are youth wings of Green parties. FYEG is the independent, official youth wing of the European Green Party.

***

Mina Tolu minn AD elett bħala kelliem konġunt tal-Federazzjoni taż-Żgħażagħ Ħodor Ewropej

Illum, Mina Tolu, membru tal-kumitat eżekuttiv ta’ Alternattiva Demokratika, ġie elett bħala kelliem konġunt tal-FYEG, il-Federazzjoni taż-Żgħażagħ Ħodor Ewropej, fl-Assemblea Ġenerali tal-FYEG f’Istanbul, it-Turkija. Bħala kelliem konġunt se jmexxu l-moviment taż-żgħażagħ ekoloġisti Ewropej u jaħdmu ma’ għaqdiet taż-żgħażagħ Ħodor mal-Ewropa kollha għal Ewropa aktar soċjali, ekoloġika u sostenibbli, u Ewropa inklussiva. L-FYEG tirrappreżenta wkoll liż-żgħażagħ fi ħdan l-Partit tal-Ħodor Ewropej (EGP).

L-elezzjoni ta’ Mina Tolu tfisser li Alternattiva Demokratika u ż-żgħażagħ ekoloġisti Maltin jibqgħu fiċ-ċentru tal-moviment ekoloġista Ewropew u  fiċ-ċentru tat-tfassil tal-politika tal-Ħodor Ewropej.

Mina Tolu :”Nirringrazzja lill-organizazzjonijiet membri tal-FYEG tal-fiduċja tagħom fija. Nħares ‘il quddiem biex nirrappreżenta l-vuċi taż-żgħażagħ Ħodor u ekoloġisti madwar l-Ewropa. L-FYEG minn dejjem kellha messaġġ ċar u qawwi favur id-drittijiet tal-bniedem, u favur ġustizzja soċjali u ambjentali. Dan il-messaġġ għandu jibqa’ l-qofol tal-messaġġ tal-FYEG. Irridu nibqgħu niddefendu u nsostnu t-talbiet taż-żgħażagħ li jistrajkjaw fuq il-bidla fil-klima (climate strikers), nitkellmu kontra l-kriminalizazzjoni tal-għaqdiet non-governattivi li jsalvaw in-nies mill-għarqa fil-Mediterran, u niddefendu lil min jaħdem favur d-drittijiet tal-bniedem, tan-nisa u tal-persuni LGBTQI madwar l-Ewropa.”

Is-Segretarju Internazzjonali ta’ Alternattiva Demokratika Rachelle Deguara u ċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika Żgħażagħ – Green Youth James Gabarretta esprimew sodisfazzjon kbir għall-elezzjoni ta’ Mina Tolu bħala kelliem konġunt tal-FYEG. “Kburin li membru u attivist ta’ AD u taż-żgħażagħ Ħodor Maltin se jkun fiċ-ċentru tal-politika ekoloġista u taż-żgħażagħ Ewropej. Kuntenti bil-kontribut ta’ Mina Tolu għat-tisħiħ tal-messaġġ tal-Ħodor madwar l-Ewropa.”

Mina Tolu u Antoine Tifine (Belġju/Franza) huma l-kelliema konġunti tal-FYEG. In-nominazzjoni ta’ Mina Tolu għall-kariga saret minn ADŻ – Green Youth ta’ Malta u mill-fergħat taż-żgħażagħ Ħodor Irlandiżi, tal-Ingilterra u Wales, mill-iSkoċċiżi, il-Ġermaniżi, Pollakki u Torok.

L-involviment ta’ Mina Tolu mal-FYEG imur lura sal-2017. L-involviment kien jinkludi preparazzjoni ta’ kampanja mill-FYEG għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2019. L-FYEG hija organizzazzjoni Ewropea li tiġbor fiha għaqdiet taż-żgħażagħ ekoloġisti u Ħodor minn madwar l-Ewropa. Dawn l-organizazzjonijiet jinkludu l-fergħat taż-żgħażagħ tal-partiti tal-Ħodor madwar l-Ewropa. L-FYEG hija l-fergħa uffiċċjali taż-żgħażagħ tal-Partit tal-Ħodor Ewropej (European Green Party).

FacebookEmail