ADPD welcomes the revised amendments to ‘abortion bill’

ADPD appreciates that the Government this morning announced a compromise proposal for the abortion debate but would have expected it to be bolder in its position.

ADPD-The Green Party Chairperson Sandra Gauci said while it is good that the Government has reached a position of compromise, it could have been a little bolder and would take steps to decriminalize abortion, as well as permit it in the case of incest or rape as well as in the case of a non-viable pregnancy.

Gauci said that ADPD is the only political party that spoke clearly about abortion in its Electoral Manifesto. This political position of ours as a party has already been defined both through a resolution approved by the Executive of the party some years ago and also in last election’s manifesto.

***

ADPD tilqa’ l-emendi riveduti dwar l-abort

ADPD japprezza li l-Gvern dalgħodu ħabbar proposta ta’ kompromess għad-dibattitu dwar l-abort imma stenna li dan ikun iktar kurraġġuż f’dawn l-emendi.

Iċ-Chairperson ta’ ADPD-The Green Party Sandra Gauci qalet li filwaqt li hu għaldaqstant tajjeb li l-Gvern wasal għal pożizzjoni ta’ kompromess seta’ kien ftit iktar kuraġġuż u li jieħu passi biex jiddikriminalizza l-abort, kif ukoll li dan ikun permissibli f’każ ta’ inċest jew stupru kif ukoll f’każ ta’ tqala mhux vijabbli.

Gauci fakkret li ADPD hu l-uniku partit politiku li tkellem b’mod ċar dwar l-abort fil-Manifest Elettorali. Din il-pożizzjoni politika tagħna bħala partit fissirniha diġa’ kemm permezz ta’ riżoluzzjoni approvata mill-Eżekuttiv tal-partit xi snin ilu kif ukoll fil-Manifest Elettorali tal-aħħar elezzjoni.

FacebookEmail