ADPD makes its submissions to the public consultation of the licensing of operators within the construction industry

ADPD-The Green Party Chairperson Carmel Cacopardo presented the party’s formal proposals in response to the public consultation of the licensing of operators within the construction industry.

The licensing process should be considered as step in the right direction to ensure better regulation of the industry and for it to become more responsible. However, ADPD has put forward a number of recommendations as part of its submissions to the public consultation to enable achieving the aim of this process in as holistic manner as possible.

In its submissions ADPD notes that:

  • Experience, qualifications and training – training should be an essential criterion for licensing especially in the case of those who do not hold any formal qualifications;
  • Police conduct certificate – although in a number of instances this record is cleaned after a number of years, as a direct result of the provisions of the law regulating the issuance of conduct certificates, the Licensing Board should consider all the available information regarding the applicants that may be relevant to the construction industry;
  • Behaviour, complaints and incidents – information collated by the Building and Construction Agency on various construction sites should be given its due weight because the applicant’s behaviour in their operation should be factored in the decision to issue a licence.
  • Insurance – this may serve as a double check on the licensing system because it sieves the risk profile of each applicant and may potentially refuse to issue an insurance policy where necessary.

ADPD iressaq is-sottomissjonijiet tiegħu għal konsultazzjoni pubblika dwar il-ħruġ ta’ liċenzja għall-industrija tal-kostruzzjoni

Dalgħodu ADPD – The Green Party permezz taċ-Chairperson Carmel Cacopardo ppreżenta proposti formali in konnessjoni mal-konsultazzjoni pubblika li għaddejja dwar il-ħruġ ta’ liċenzja għall-industrija tal-kostruzzjoni.

Il-proċess ta’ liċenzjar tal-industrija tal-kostruzzjoni, minnu innifsu hu tajjeb u huwa ta’ ġid għax jgħin biex l-industrija tkun regolata aħjar u fuq kollox tkun responsabbilizzata. Madankollu hemm numru ta’ rakkomandazzjonijiet li ADPD jagħmel fis-sottomissjonijiet tiegħu għal konsultazzjoni pubblika dwar il-ħruġ ta’ liċenzja għall-industrija tal-kostruzzjoni biex l-għan ewlieni ta’ dan il-proċess jintlaħaq b’mod kemm jista’ jkun wiesa’.

Fis-sottomissjonijiet tiegħu l-ADPD isemmi li:

  • Esperjenza, kwalifiċi u taħriġ – it-taħriġ għandu jkun kriterju essenzjali għall-kisba tal-liċenzja u dan għandu jkun wieħed partikolarment meħtieġ għal min m’għandu l-ebda kwalifika formali;
  • Ċertifikat ta’ kondotta – għalkemm hemm numru ta’ reati li jitnaddfu minn dan iċ-ċertifikat wara numru ta’ snin, riżultat tal-liġi dwar iċ-ċertifikati tal-kondotta, il-Bord tal-Liċenzji għandu jara li jikkonsidra l-informazzjoni kollha dwar l-applikanti li tista’ tkun ta’ rilevenza fil-qasam tal-kostruzzjoni;
  • Imġiba, ilmenti u inċidenti – l-informazzjoni li l-Awtorità dwar il-Bini u l-Kostruzzjoni takkumula dwar is-siti ta’ kostruzzjoni għandha tingħata importanza kbira għaliex l-imġiba fl-operat ta’ kull applikant għandha jkollha relevanza kbira fid-deċiżjoni dwar il-ħruġ tal-liċenzja;
  • Assigurazzjoni – din tista’ sservi bħala double-check fuq is-sistema tal-liċenzjar għax tgħarbel ir-riskju ta’ kull applikant u potenzjalment tista’ tirrifjuta li tassigurah fejn dan ikun meħtieġ.
FacebookEmail