ADPD calls for the intimidation of Magistrates to stop immediately

The continuous irresponsible and rabble rousing intimidatory speeches by the Prime Minister and even by Labour Party candidates, such as during a debate at MCAST yesterday, must stop immediately.

ADPD-The Green Party Chairperson Sandra Gauci, insisted that the Prime Minister’s intimidatory speeches against magistrates should stop immediately. It is a shame that the Prime Minister not only found nothing wrong in having a picture of the inquiring Magistrate circulated, but even chose to justify this intimidating act as an exercise in accountability “towards the people”. It is dictators who use this kind of discourse to justify their actions. It is ironic and hypocritical for the Prime Minister to appeal for calm while at the same time riling up Labour Party hotheads and justifies systematic intimidation. It is also ironic that some time ago the Prime Minister had appealed for the institutions to be allowed to work, but it is now Robert Abela himself who wants to dictate to the institutions the when and the how they should act, Gauci reiterated.

The Prime Minister expected that 78 boxes of evidence could have somehow be dealt with within sixty days, on top of that, he then objected that the report by the inquiring Magistrate be passed on to prosecutors. “The need for justice to be done and seen to be done goes beyond electoral deadlines” reiterated Sandra Gauci. It is irrelevant whether government is happy with the outcome or not. It is pertinent to point out that after it had become evident that the hospitals’ concession was vitiated and fraudulent, the Prime Minister was under an obligation to ask an inquiry himself. He preferred impunity instead of duty and responsibility. Had it not been for civil society the inquiry about the shameful hospitals’ concession would never have seen the light of day.

ADPD insists that the Prime Minister desists from undermining confidence in the courts, from endangering the rule of law in our country. We call on the Prime Minister to allow institutions to carry out their work without pressure and intimidation so that justice can run its course, Gauci concluded.

***

ADPD titlob li l-intimidazzjoni tal-Maġistratura tieqaf minnufih

Id-diskors ta’ tkeskis kontinwu mill-Prim Ministru u anke minn kandidati tal-Partit Laburista, bħal waqt dibattitu l-MCAST ilbieraħ, irid jieqaf minnufih.

Sandra Gauci, Chairperson ta’ ADPD-The Green Party sosniet li d-diskors tal-Prim Ministru biex isaħħan l-irjus u jintimida l-maġistratura għandu jieqaf immedjatament. Huwa ta’ għajb li l-Prim Ministru mhux talli ma sab xejn hazin li ritratt tal-magistrat inkwirenti jiħi ċċirkolat, imma saħansitra għażel li dan l-att intimidatorju jiġġustifikah bħala kontabilità tal-qrati ‘lejn il-poplu’. Huma d-dittaturi li jużaw dat-tip ta’ diskors biex jiġġustifikaw għemilhom.  Mhux bizzejjed li fil-konferenzi stampa, il-Prim Ministru jappella għall-kalma meta fl-istess nifs jiġġustifika intimidazzjoni sistematika.  Filwaqt li ftit taz-zmien ilu l-Prim Ministru kien appella biex l-istituzzjonijet jitħallew jaħdmu, issa qed ikun hu stess li jrid jiddetta lill-istituzzjonijiet fuq il-meta u l-kif għandhom jaġixxu, tenniet Gauci. 

Il-Prim Ministru l-ewwel ippretenda li 78 kaxxa ta’ provi kellhom jinġabru f’sittin ġurnata, imbagħad oġġezzjona li r-rapport tal-magistrat inkwirenti jitlesta issa. “Il-bżonn li ssir ġustizzja tmur lilhinn mill-iskadenzi elettorali” tenniet Sandra Gauci. Il-waqt li rapport bħal dan iwassal għal proċeduri huwa fl-immedjat, mhux meta jaqbel għall-gvern biss. ADPD tfakkar li wara li kien sar evidenti li l-koncessjoni tal-isptarijiet kienet ivvizzjata u frawdolenti, il-Prim Ministru kien fl-obbligu li l-inkjesta jitlobha hu stess.  Minflok, ipprefera li l-impunità flok id-dmir u r-responsabilità.  Kieku ma kienx għas-soċjetà ċivili li ħadmet biex l-inkjesta maġisterjali tinfetaħ kieku ħniżrija epika bħal dik tal-koncessjoni tal-isptarijiet u min kien responsabbli ghaliha kienet tibqa’ mistura. 

ADPD għaldaqstant, tinsisti mal-Prim Ministru li ma jibqax ixellef il-fiduċja fil-qorti, b’periklu għall-istat tad-dritt f’pajjiżna imma jhalliha  tagħmel xogħolha mingħajr pressjoni u intimidazzjoni biex sa fl-aħħar issir ġustizzja mal-poplu, temmet tgħid Gauci.

FacebookEmail