ADPD asks Broadcasting Authority to reconsider its decision

The Broadcasting Authority has accepted a complaint raised by ADPD with respect to ONE News failing to report an ADPD press conference on the close relationship between politicians and business people.

In its decision the Authority concluded that in the current climate this press conference was of news value. However, the Authority did not identify a remedy.

By means of a letter by its Chairperson, Carmel Cacopardo, ADPD has asked the Authority to reconsider its decision not to identify a suitable remedy.

Both the Broadcasting Authority decision and ADPD’s letter are attached.

***

ADPD titlob lill-Awtorita’ tax-Xandir tirrikonsidra d-deċiżjoni tagħha

L-Awtorita’ tax-Xandir laqgħet l-ilment imressaq minn ADPD fil-konfront ta’ ONE News li naqas li jirraporta konferenza ta’ l-aħbarijiet ta’ ADPD dwar il-qrubija tal-politiċi man-negozjanti.

Fid-deċiżjoni tagħha l-Awtorita’ ikkonkludiet li fil-kuntest kurrenti din il-konferenza tal-aħbarijiet kellha valur ta’ aħbar. Madankollu l-Awtorità ma tat l-ebda rimedju għan-nuqqas ta’ ONE.

Permezz taċ-Chairperson, Carmel Cacopardo, ADPD talbet lill-Awtorita’ biex tirrikonsidra d-deċiżjoni tagħha li ma jingħatax rimedju.

Kopji tad-deċiżjoni ta’ l-Awtorita’ tax-Xandir kif ukoll ta’ l-ittra ta’ ADPD mehmużin.

FacebookEmail