AD welcomes the introduction of civil union legislation

MEPs Common Campaign_Drittijiet_MT

Angele Deguara, AD representative on the LGBT Consultative Council, said: “As a party that believes in equality and social justice, we are happy that finally gay couples will have similar rights to those of other couples. This is a big step forward for us as a democratic country. We will join other countries which have recognised that gay couples who love each other and want to spend their life together should be protected by law. We hope that this law will pave the way for eventual equality in marriage.”

Prof. Arnold Cassola, AD Chairperson, said: “Alternattiva Demokratika believes that there should not be any discrimination on any basis in Maltese society, including sexual orientation, as stated in the Maltese Constitution and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union citizen, which has been signed and ratified by the Maltese Government. Today is a historical day for Malta and we are proud to have given our contribution to enhance awareness about equality and social justice. As members of the European Greens, who have been promoting equality for gay couples for many years, we adhere to the same political ideals. We hope that this law will lead to the legal protection of other couples, such as those in cohabiting relationships, as was promised by the political parties.”

Angele Deguara, rappreżentanta ta’ Alternattiva Demokratika fuq il-Kunsill Konsultattiv dwar l-LGBT, qalet: “Bħala partit li nemmnu fl-ugwaljanza u l-ġustizzja soċjali, aħna kuntenti li l-koppji tal-istess sess fl-aħħar se jkollhom drittijiet bħal koppji oħra. Huwa pass kbir -il quddiem għalina bħala pajjiż demokratiku li ningħaqdu ma’ pajjiżi oħra li wkoll għarfu li koppji tal-istess sess għandu jkollhom protezzjoni mil-liġi bħal koppji oħra li jħobbu lil xulxin u jixtiequ jqattgħu ħajjithom flimkien. Nisperaw li din il-liġi twitti t-triq għal ugwaljanza anke fiż-żwieġ.”

Prof. Arnold Cassola, iċ-Chairperson ta’ AD, qal: “Alternattiva Demokratika temmen li m’għandux ikun hemm diskriminazzjoni fis-soċjeta Maltija fuq l-ebda bażi inkluż l-orjentazzjoni sesswali, kif sanċit mill-kostituzzjoni Maltija u miċ-Charter tad-Drittijiet fundamentali taċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea, li tagħha l-Gvern Malti hu firmatarju. Illum huwa jum storiku għal Malta u aħna kburin li tajna l-kontribut tagħna biex ikun hawn iktar kuxjenza dwar  l-ugwaljanza u l-ġustizzja soċjali. Bħala membri tal-Ħodor Ewropej li ilhom snin twal jaħdmu u jippromwovu l-ugwaljanza għall-koppji tal-istess sess, aħna f’dan ir-rigward inħaddnu l-istess politika. Nisperaw li din il-liġi twassal ukoll biex koppji oħra, bħal dawk li jikkoabitaw, ikollhom ir-relazzjoni tagħhom protetta mil-liġi kif kien imwiegħed mill-partiti politiċi.”

1888759_726860934015554_1608997006_n
FacebookEmail