AD visits Freshers' Week

20161004_101033

“More critical minds, free thought and physical exercise rather than the commodification of everything”, says AD

In a visit to Freshers’ Week at the University of Malta, Alternattiva Demokratika Chairperson Prof. Arnold Cassola said: “It is good to see so much space devoted to the various Students’ Associations that promote positive activities ranging from literature to Scientific societies, from Environmental to Equality to Sports associations. It is good that Freshers’ week promotes those organisations and activities that encourage more critical minds, free thought and physical exercise.

Involving oneself in  a student organisation many times also means contributing to the general welfare of society not only by creating awareness on particular issues but also by taking part in direct actions which can benefit the weaker strata of society.   Student participation is a good antidote to the idea of materialistic commodification, which is quite prevailing in Maltese society nowadays.

“Aktar mħuħ kritiċi, ħsieb ħieles u eżerċizzju fiżiku kontra l-mentalita’ ta’ kommodifikazzjoni”, tgħid AD

Fi żjara ghall-Freshers’ Week, fl-Universita’ ta’ Malta, iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof Arnold Cassola, qal: “Huwa tajjeb li qed jingħata tant spazju lill-Għaqdiet differenti tal-istudenti li jippromwovu attivitajiet pożittivi bħalma li jmorru minn għaqdiet letterarji għal għaqdiet xjentifiċi, minn għaqdiet tal-Ambjent għal dawk li jippromwovu l-ugwaljanza għall-Isports.  Huwa tajjeb li Freshers’ Week tagħti spazju lil  dawk l-organizzazzjonijiet u attivitajiet li jinkoraġġixxu aktar mħuħ kritiċi, ħsieb ħieles u eżerċizzju fiżiku.

Li wieħed jinvolvi ruħu f’organizzazzjoni studenteska jwassal biex hafna drabi jingħata kontribut siewi lis-soċjeta’ mhux biss billi tinħoloq kuxjenza dwar issues partikolari izda ukoll b’parteċipazzjoni f’ azzjonijiet diretti li jibbenefikaw l-oqsma l-aktar dgħajfa tas-soċjeta’. Il-parteċipazzjoni studenteska hij aantidotu tajjeb għall-idea ta’ kommodifikazzjoni materjalistika, li tant hi prevalenti fis-socjeta’ Maltija tal-lum”.

FacebookEmail