AD tilqa’ d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea – l-insib huwa illegali

Alternattiva Demokratika tilqa’ b’sodisfazzjon is-sentenza tal-Qorti Ewropea li tiddikkjara l-insib ghall-ghasafar tal-ghana illegali.

Simon Galea kelliem ta’ AD ghall-agrikoltura u zvilupp rurali qal:”Alternattiva Demokratika tilqa’ din is-sentenza ghax tfisser aktar harsien tal-ambjent naturali u tal-flora u l-fawna ta’ pajjizna. Il-Gvern dahaq bin-nassaba billi qalilhom jista’ jibqa’ jsir l-insib f’pajjizna. Din kienet biss fantazija tal-Gvern. Fortunatament ghal min ihobb lil pajjizu u l-ambjent naturali l-Qorti Ewropea ikkonfermat dak li konna dejjem nafu: l-insib mhux permess u huwa illegali. Huwa l-obbligu tal-Gvern illi jara illi l-insib fir-realta verament jieqaf billi jigi zgurat infurzar effettiv.”

***

AD welcomes the Europen Court’s decision – trapping declared illegal

Alternattiva Demokratika welcomes the European Court’s decision which declares finch trapping illegal.

Simon Galea, AD spokesperson on agriculture and rural development said:”This decision by the European Court of Justice means that our natural environment and Malta’s flora and fauna will be afforded more protection. Government took trappers for a ride. It peddled the myth that trapping could continue unabated. Fortunately for those who love their country and its natural environment, the ECJ has confirmed what we knew all along: trapping is illegal. It is now Government’s duty to see that trapping is not allowed through proper and effective enforcement.”

FacebookEmail