AD thanks public entities for their impeccable work during the storm

AD would like to thank the Civil Protection Department, the Public Cleansing Department and Transport Malta for their invaluable work carried out during the last 48 hours.

Luke Caruana, AD Public Relations Officer said: “The severe storm has caused several damages on the infrastructure of the 2 islands, particularly along the coast and on private property. The prompt response of all three entities ensured that they ensured the safety of all.”

AD also expresses its solidarity with farmers who had crops and greenhouses destroyed.

Luke Caruana concluded: “Alternattiva Demokratika supports government’s efforts to assist all those impacted negatively in particular through compensation for their losses.”

***

AD tirringrazzja lil dipartimenti kkonċernati tax-xogħol tagħhom matul il-maltempata

AD tixtieq tirringrazzja lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, lid-Dipartiment tat-Tindif u lil Transport Malta għax-xogħol imprezzabbli tagħhom li sar fl-aħħar 48 siegħa.

Luke Caruana, Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi ta’ AD qal: “Il-maltempata qawwija kkawżat bosta ħsarat fuq l-infrastruttura taż-żewġ gżejjer, partikolarment tul il-kosta u fuq il-proprjetà privata. Ir-rispons immedjat tat-tliet entitajiet żgura is-sigurtà ta’ kulħadd.”

AD tesprimi wkoll is-solidarjetà tagħha mal-bdiewa peress li nqerdu l-uċuh tar-raba’ u s-serer tagħhom.

Luke Caruana kkonkluda: “Alternattiva Demokratika tappoġġja l-isforzi tal-gvern biex jgħin lil dawk kollha li ntlaqtu ħażin b’mod partikolari permezz ta’ kumpens għat-telf tagħhom.”

FacebookEmail