AD request withdrawal of CHOGM invitation

In view of Malta’s offer to host the next CHOGM meeting, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “We learn from the international press that Mauritius, after having boycotted the 2013 Sri Lanka meeting together with India and Canada, has now refused to host the 2015 meeting because of the abominable human rights record of Sri Lanka. Can Prime Minister Muscat please inform the Maltese citizens about the Maltese government’s attitude to these serious accusations of human rights violations on the part of the Sri Lankan government?”

Carmel Cacopardo, AD Deputy Chairman, added that Malta’s offer to host the 2015 CHOGM meeting can be interpreted, in the context, as condoning the abuse of human rights in Sri Lanka. AD, concluded Carmel Cacopardo, considers it appropriate to have the invitation reconsidered and withdrawn in solidarity with Sri Lanka’s human rights victims.

In vista tal-offerta ta’ Malta li tospita l-laqgħa tac-CHOGM li jmiss, iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Qed naraw mill-istampa internazzjonali li l-Mauritius, wara li bbojkottjat il-laqgħa fis-Sri Lanka ta’ din is-sena, flimkien mal-Kanada u l-Indja, issa qed tirrifjuta li tospita l-laqgħa tal-2015 minħabba ir-rekord diżastruż fid-drittijiet umani tas-Sri Lanka. Jista’ l-Prim Ministru Muscat jinforma lill-poplu Malti dwar l-attitudni tal-gvern Malti vis a’ vis dawn l-akkużi serjissimi ta’ vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem min-naħa tal-gvern tas-Sri Lanka?”Id-Deputat Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, Carmel Cacopardo, żied li, fil-kuntest, l-istedina ta’ Malta li tospita ċ-CHOGM 2015 tista’ tigi interpretata bħala aċċettazzjoni tal-abbuż tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sri Lanka. L-Alternattiva Demokratika, ikkonkluda Carmel Cacopardo, tikkunsidra li tkun ħaga xierqa li l-istedina tiġi rrikonsidrata u rtirata bħala turija ta’ solidarjeta’ mal-vittmi tar-repressjoni fis-Sri Lanka.

FacebookEmail