AD proposals for Gozo

AD_visit_GUG_stand

During a visit to the Gozo University Group activities on the University campus, Alternattiva Demokratika Chairpeson, Prof. Arnold Cassola, said: “With regards to the problems of connectivity and mobility, AD is suggesting that rather than harping on pie in the sky projects such as the tunnel between Malta and Gozo, we should concentrate on affordable and immediately implementable projects, such as a high speed catamaran daily service between Mgarr and Valletta.

 

“With regards to internal tourism and jobs, AD suggests that the successful initiative to promote weekend tourism to Gozo should be further expanded: certain holidays falling on weekdays could be moved to a Friday or Monday in order to create more long weekends. Passenger fares on Gozo Channel could then be subsidised. As regards transport,  travelling on public transport in Gozo should be free on these weekends to encourage leaving one’s car at home.”

 

Prof. Cassola added that it does not make sense to build the new Gozo law courts in one of the few remaining open spaces in the centre of Rabat, thus contributing to increasing the already high traffic congestion there, when there is the whole MMU abandoned complex in Xewkija crying out to be developed.

 

Waqt żjara lill-attivitajiet tal-Grupp Universitarji Għawdxin fuq il-kampus tal-Universita, iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika Prof. Arnold Cassola qal: “Rigward il-problemi relatati mal-konnettivita’ bejn  Ghawdex u Malta u mal-mobilita’, AD qed tissuggerixxi li minflok noqogħdu nitkellmu fuq proġetti fl-arja bħal dak ta’ mina bejn Malta u Għawdex, irridu nikkonċentraw fuq proġetti li nistgħu nimplimentaw b’mod immedjat u proġetti li naffordjaw, bħal servizz ta’ kuljum ta’ katamaran bejn l-iMġarr u l-Belt Valletta.

“Rigward it-turizmu intern u x-xogħol, AD tipproponi li l-inizjattiva li saret b’suċċess biex tħeġġeġ it-turiżmu ta’ tmiem il-ġimgha lejn Għawdex għandha tiġi mwessa’: ċerti btajjel li jaqgħu matul il-ġimgha jistgħu jitmexxew għall-Ġimgħa jew it-Tnejn biex jinħolqu aktar weekends twal. It-tariffi tal-passiġġieri fuq il-Gozo Channel imbaghad ikunu jistgħu jiġu issussidjati. Rigward it-trasport, l-użu tat-trasport pubbliku f’Għawdex f’dawn il-weekends jista’ jkun b’xejn biex in-nies jiġu mhajjra jħallu l-karozza tagħhom id-dar.”

Prof. Cassola żied jghid li ma jagħmilx sens li tibni l-qrati ġodda f’Ghawdex f’wieħed mill-ftit spazji miftuħa li fadal f’nofs ir-Rabat. Inkunu qed inkomplu nżidu l-kongestjoni tat-traffiku li diga tezisti meta hemm kumpless sħih tal-MMU abbandunat fix-Xewkija jibki biex jiġi żviluppat.

 

1888759_726860934015554_1608997006_n
FacebookEmail