AD/PD: The relentless attack on the common good by our own government continues

The government’s intention to explore avenues to bypass EU finch trapping rules by expending valuable state resources is proof that narrow interest groups are still being given priority over the common good. 

This has become a trend: The government colludes with interest groups behind the people’s backs to find loopholes to circumvent the spirit of the law. The government has no shame in showing its enthusiasm in securing and retaining favour of selfish lobbies who are succeeding in holding it to ransom.

This smacks heavily of nothing more than shortchanging the common good for cheap but valuable votes!

Reputationally, this government has trampled selfishly over innumerable environmental policies across the board and this latest initiative is another ticked box to make a mockery of the people and the environment.

PD and AD are jointly holding the government to account on this issue whilst sending a warning to cease and desist in being a willing accomplice to the destruction of our islands’ fauna.

Alternattiva Demokratika and Partit Demokratiku remind the government that the state’s resources are to be used judiciously, including the protection, conservation and enhancing of our natural habitat. 

***

AD/PD: Ikompli l-attakk fuq ir-riżorsi naturali komuni mill-gvern

Huwa ċar, b’ammissjoni tal-gvern stess, li l-gvern bi ħsiebu għal darb’oħra jara kif ibażwar minn hemm u jbażwar minn hawn biex jevita l-ispirtu tal-liġi tal-UE dwar l-insib. Biex ibażwar il-gvern se jiddedika riżorsi tal-pajjiż u tas-servizz pubbliku biex jingħoġob ma’ sezzjoni tas-soċjetà a skapitu tagħna lkoll. Il-ġid komuni se jiġi ssagrifikat għal darb’oħra.

Din mhux xi ħaġa tal-lum: il-gvern ħadha drawwa li jidħol fis-sodda ma’ ċerti gruppi b’interessi egoistiċi minn wara dahar in-nies biex jimmina l-implimentazzjoni ta’ liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Bla mistħija ta’ xejn il-gvern jagħmel minn kollox biex jingħoġob ma’ lobbies  ta’ nies egoisti, li bħal ma issa drajna jispeċjalizzaw fir-rikatti ta’ gvern wara ieħor.

Il-ġid u l-interess komuni għal darb’oħra se jiġi sagrifikat għall-voti tal-lobbies arroganti u egoisti. Il-prinċipji malajr jintesew!

Il-politika ambjentali saret tal-lasktu, u l-kwalita tal-ħajja tan-nies l-isfel sew fil-prijoritajiet tal-gvern.

PD u AD jwissu li l-gvern għandu jieqaf jimmina liġijiet li qegħdin hemm biex jissalvagwardjaw il-ġid komuni, inkluż il-fauna u l-flora ta’ pajjiżna.

Alternattiva Demokratika u Partit Demokratiku jfakkru li r-riżorsi tal-istat, inkluż dawk naturali qegħdin hemm għat-tgawdija ta’ kulħadd u jenħtieġu protezzjoni.

FacebookEmail