AD/PD: no visible progress in building industry ‘reform’

In the unabating and uncontrolled frenzy to demolish and re-build every possible square inch, yet another person’s life has ended in tragedy. It is evident that the new legislation enacted last year with all stakeholders of the construction industry is not worth the paper it was printed on. The system is still broken.

The Kamra tal-Periti was quick to release a damning statement lamenting that no or little progress has been achieved, singling out the government in particular for not honouring its written commitment to the much needed and urgent reform.

This continued failure by government will inevitably see more lives lost and families destroyed.

Alternattiva Demokratika and Partit Demokratiku urge government to live up to its commitment without delay and lead the reform as formally committed to in its letter of commitment of last August.
In the absence of immediate and visible progress on this front, the position of the minister in charge will no longer be tenable

***

AD/PD: l-ebda progress effettiv fis-support riforma tal-industrija tal-bini

Fil-ġenn mingħajr heda biex inwaqqgħu u nibnu mill-ġdid kull naqra possibbli, persuna oħra tilfet ħajjitha fi traġedja ġewwa Bormla ‘l-bieraħ. Kollox juri li l-leġiżlazzjoni li daħlet fis-seħħ is-sena l-oħra, li kellha tirregola l-industrija tal-bini, lanqas tiswa l-karta li nkitbet fuqha. Is-sistema għadha mkissra.

Il-Kamra tal-Periti infatti ħarġet stqarrija u qalet li ftit li xejn għamilna progress u tefgħet ir-responsabbiltà fuq il-gvern talli ma wettaqx il-wegħda li jagħmel ir-riformi meħtieġa.

Dan in-nuqqas tal-gvern żgur ser isarraf f’telf ta’ aktar ħajjiet u tkissir ta’ familji.

Alternattiva Demokratika u l-Partit Demokratiku jħeġġu lill-gvern biex iwettaq il-wegħda tiegħu mingħajr aktar dewmien, hekk kif wiegħed formalment fl-ittra tiegħu t’Awwissu li għadda.Jekk ma narawx progress immedjat fuq dan il-front, il-pożizzjoni tal-ministru responsabbli ma tibqax aktar tenibbli.

FacebookEmail