AD on the long overdue closing of the hunting season

_82266471_82266470

Alternattiva Demokratika Chairperson Prof. Arnold Cassola commented on closing of hunting season: “Finally, after one illegality after another one, the Prime Minister has just closed the Spring hunting season. We were right. The Kathleen Grima image and the nice family on billboards were just a big bluff. It was and still is patently obvious that spring hunting makes no sense despite Joseph Muscat and Simon Busuttil’s posturing.”

Ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika Prof. Arnold Cassola kkummenta fuq l-gheluq tal-istagun tal-kacca: “Fl-ahhar, wara illegalità wara ohra, il-Prim Ministru ghadu kif ghalaq l-istagun tar-rebbiegha. Kellna ragun. L-ixbieha ta’ Kathleen Grima u tal-familja sabiha fuq il-billboards kienu biss bicca bluff enormi. Il-kacca issa maghluqa. Il-kacca fir-rebbiegha minkejja l-ippuzar u l-weghdi ta’ Muscat u Busuttil lill-kaccaturi, kienet u ghadha ma taghmilx sens.”

FacebookEmail