AD on National Disability Strategy

Claire

Alternattiva Demokratika – the Green Party stated that the proposals made in the National Disability Strategy are positive and will provide both measures and structures to improve the quality of life of persons with disability giving them a better social equality platform.

Amongst the proposals in the strategy is the proposal for a new and inclusive voting mechanism (Objective 1 SI 7), that AD has been lobbying for in the past elections. Prof. Arnold Cassola, AD Chairperson said; “although the strategy is aimed at “quality of life”, a revision of the Social Security Act – related to the financial benefits received by persons with disability known as the Disability Pension, still needs to be seriously addressed.”

Furthermore, Alternattiva Demokratika’s spokesperson for Disability Issues, Dr. Claire Azzopardi Lane insisted that: “Objective 10 – Legislation and Access to Justice, should incorporate the reversal of interdiction and incapacitation of persons with disability and instead be replaced by a supported decision making strategy through the Guardianship Act which also requires better mechanisms to make it effective. Alternattiva Demokratika believes that the success of this strategy rests on the financial budget allocated to it and the political will for it to be implemented.”

AD fuq l-iStrategija Nazzjonali fuq id-Dizabilita

Ghal Alternattiva Demokratika il-proposti imressqa fl-istrateġija Nazzjonali tad-Diżabilità, huma pożittivi u jekk implimentati ghandhom iwasslu għal miżuri u strutturi li jgħollu il-kwalita tal-ħajja tal-persuni b’diżabilità billi jagħtuhom pjattaforma aħjar biex jiksbu l-ugwaljanza fis-soċjeta.

Fost il-proposti hemm il-proposta għal mekkaniżmu ġdid u inklussiv biex persuni b’diżabilità jivvutaw fl-elezzjonijiet. Alternattiva Demokratika ilha s-snin titkellem fuq l-importanza ta’ dan il-mekkanizmu. Il-Prof. Arnold Cassola, Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika qal; “għalkemm l-istrateġja għandha l-iskop ta ‘kwalità ta’ ħajja aktar gholja, ma tissemmiex reviżjoni tal- Att tas-Sigurta Socjali, li għandha x’ taqsam mal-benefiċċji li jiehdu l-persuni b’diżabilità, magħrufa bħala l-Pensjoni tad-Diżabilità. Dawn il-beneficcji mhux bizzejjed ghal hajja dicenti. Nisperaw li dawn il-beneficcji jigu riveduti malajr kemm jista’ jkun.”

Il-kelliema ta’ Alternattiva Demokratika dwar id-diżabilità Dr Claire Azzopardi Lane qalet ukoll li; “Fir-rigward ta’ Objective 10 – Leġiżlazzjoni u Aċċess għall- Ġustizzja, għandhom  jiġu revokati l-interdizzjoni u l-inkapaċitazzjoni legali ta’ persuni b’dizabilità u minflok jintuża proċess ta “supported decision making” permess tal-Guardianship Act, li wkoll għandha bżonn mekkaniżmi aħjar biex tkun effettiva. Alternattiva Demokratika thoss li is-suċċess ta’ din l-istrateġija tiddependi fl-investiment finanzjaru u fir-rieda politika li l-mizuri jigu implimentati tassew.”

FacebookEmail