AD on disability issues

Dr Clare Azzopardi Lane

Alternattiva Demokratika – The Green Party was amongst the entities discussing relevant current issues with the representatives of other entities in a seminar organised by the Malta Federation of Organisations for Persons with Disability.  Dr Clare Azzopardi Lane, AD spokesperson on disability issues, stated that AD has long been campaigning for an array of rights of persons with disability that are still not fully established in this country.

Voting rights of persons with disability have long been one of the issues on AD’s agenda.  Alternattiva Demokratika supported the introduction of the Braille and audio template voting system for visually impaired and blind voters as well as the trusted friend system which has not yet been introduced.  It has also been supporting the right to universal access, including the right of visually impaired and blind people who are supported by guide dogs to pursue their mobility and independence in all environments.

Employment and education for persons with disability are also high on AD’s agenda.  Dr Clare Azzopardi Lane has criticized the recently published PSD guidelines, that gave little importance to the delivery of such an important subject to students with disability.  AD spokesperson for Education,Mario Mallia, has also disapproved of the introduction of banding in the education system, as AD believes it will not be a positive experience especially for the most vulnerable of students.  AD also commented on further structures that need to be put in place for vocational training and employment of persons with disability in different work sectors.

Alternattiva Demokratika – The Green Party kienet fost l-entitajiet li ddiskutew oqsma importanti, flimkien ma’ rappreżentanti ta’ organizazjoniet oħra, f’seminar li ġie organizat mill-Federazjoni ta l-Organizazzjonjiet għall-persuni b’diszabilta f’Malta.  Il-kelliema ta’ AD fuq id-diżabilita’, Dr.Clare Azzopardi Lane, qalet li AD ilha tahdem favur bosta drittijiet tal-persuni b’diżabilta li għadhom ma ngħatawx lil dawn il-persuni f’pajjiżna.Id-dritt tal-vot tal-persuni b’diżabilita ilu fuq l-agenda ta’ AD.  Alternattiva Demokratika ħadmet favur l-introduzzjoni ta’ sistema b’template bil-lingwa tal-Braille flimkien ma’ sistema ta smigħ għal persuni għomja jew b’nuqqas ta vista, kif ukoll għas-sistema tat-‘trusted friend’, sistema li għadha ma ġietx introdotta.  L-Alternattiva Demokratika ukoll issostni id-dritt għall-aċċess universali, inkluż id-dritt ta’ persuni għomja jew b’nuqqas ta vista li huma mgħejjuna minn kelb gwida biex ikollhom mobilta’ u independenza f’kull ambjent.Ix-xogħol u l-edukazjoni tal-persuni b’diżabilta’ huma fil-quċċata tal-aġenda tal-Alternattiva Demokratika.  AD ikkritikat il-linji gwida li ġew mnedija reċentement biex jiġi mgħallem il-PSD għax dawn taw ftit wisq importanza lil kif jista’ jiġi mgħallem dan is-suġġett tant importanti lil studenti b’dizabilta’.  L-AD iddiżapprovat l-introduzzjoni tas-sistema edukattiva magħżrufa bħala ‘banding’, dan minħabba li AD temmen li din mhux se jkollha esperjenza pożittiva fuq dawk l-istudenti l-aktar vulnerabbli.  AD ukoll ikkummentat dwar aktar struturi li hemm bżonn ikun hemm fil-pajjiż biex il-persuni b’diżabilta’ jitrawmu għax-xogħol u jiġu impjegati f’ diversi setturi.

 

1888759_726860934015554_1608997006_n

 

FacebookEmail