AD disapproves of Trump measures

Alternattiva Demokratika Chairperson Prof. Arnold Cassola has written the letter hereunder, to the US Ambassador in Malta. Alternattiva Demokratika invites Prime Minister Muscat and Opposition Leader Simon Busuttil to express their disappointment at the measures being taken by taken by President Trump.

Prof. Cassola said: “The isolationist, protectionist and confrontational policies being adopted by President Trump not only go against the concept of basic human dignity but even pose a threat to peace and security nearer home, with the risk of increasing migration flows in the Mediterranean as well as encouraging reactions of brutal terrorist organisations operating in the region. Maltese politicalleaders should sound their worries in unison against some of the senseless decisions being taken by President Trump”.

***

To H. E. G. Kathleen Hill

US Ambassador to Malta

Dear Ambassador,

I would like you to convey to the US government AD’s great concern at a number of measures taken by Mr Donald Trump in his first week of Presidency. These measures spread hatred, foster division and endanger the concept of peace amongst peoples. We will continue to support all peace loving Americans in their fight against these first senseless decisions taken by President Trump.

Yours Sincerely,

Arnold Cassola
Chairperson
Alternattiva Demokratika – The Green Party

Alternattiva Demokratika tistieden lil Muscat u  Busuttil juru d-dizapprovazzjoni taghhom ghall-mizuri ta’ Donald Trump

Ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, kiteb l-ittra ta’ hawn taht lill-Ambaxxatriċi Amerikana f’Malta. Alternattiva Demokratika tistieden lill-Prim Ministru Muscat u lill-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil biex jesprimu d-diżappunt tagħhom għall-miżuri li qed jittieħdu mill-President Trump.

Il-Prof. Cassola qal: “Il-policies iżolazzjonisti, protezzjonisti u konfrontazzjonali adottati mill-President Trump mhux biss imorru kontra l-kunċett ta’ dinjita’ umana bażika imma huma wkoll ta’ theddida għall-paċi u s-sigurta’ aktar qrib lejna, bir-riskju li jiżdiedu l-flussi migratorji fil-Mediterran kif ukoll li jinkoraġixxu reazzjonjiet mill-organizzazzjonijiet terroristiċi brutali li joperaw fir-reġjun. Il-mexxejja politiċi Maltin għandhom isemmgħu għalenija t-tħassib tagħhom għad-deċiżjonijiet insensati li qed jieħu l-President Trump”.

FacebookEmail