AD full square behind Civil Society Saturday protest

f8ad35abfbd57a12800cde3769d27e38

Alternattiva Demokratika is full square behind the Civil Society Saturday protest asking for Konrad Mizzi and Keith Schembri’s resignation.  AD Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “We fully support this Civil society initiative because Malta needs politicians who behave ethically and in a fully transparent way.  Opening secret offshore companies and accounts is simply not on.  Konrad Mizzi and Keith Schembri’s behaviour is unacceptable.  The latter is playing the silent mummy. The former has hidden his company, lied to the people and taken all Maltese for a ride.  All details of the political deals he has been involved in have been kept secret from the Maltese people. 

These are not the Middle Ages where feudal lords do what they want. Konrad Mizzi and Keith Schembri must go”.

Alternattiva Demokratika tappoġġa bis-sħiħ il-protesta tas-Sibt tas-Soċjeta’ Ċivili

Alternattiva Demokratika tappoġġa bis-sħiħ il-protesta tas-soċjeta’ Ċivili li qed titlob għar-riżenja ta’ Konrad Mizzi u ta’ Keith Schembri.  Iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: “Aħna nappoġġaw bi ħġargna din l-inizjattiva tas-soċjeta’ ċivili għaliex Malta għandha bżonn politiċi li jaġixxu b’mod etiku u bl-aktar mod trasparenti.  L-imġiba ta’ Konrad Mizzi u ta’ Keith Schembri hija totalment inaċċettabbli.  Tal-aħħar qed jilgħabha tal-mummja muta.  Mizzi, imbagħad, ħeba l-kumpanija, gideb lin-nies u tmejjel bil-Maltin kollha.  Id-dettalji kollha tal-ftehim u l-kuntratti li kien involut fihom nżammu misturin mill-Maltin kollha.

M’aħniex aktar ngħixu fiż-Żmien Nofsani meta l-baruni fewdali kien jagħmel li jrid.  Konrad Mizzi u Keith Schembri jridu jparpru ‘l hemm.”

FacebookEmail