AD Denounces Labour Attempts to Sideline it

AD Denounces Labour Attempts to Sideline it

Alternattiva Demokratika – The Green Party said that following the divorce referendum victory, the Labour Party is trying to exclude it from Labour’s media apparatus.

Following an invitation on 20th May sent by One TV to be on the panel of today’s TV programme “Inkontri” with Jeffrey Pullicino Orlando and Evarist Bartolo and three speakers from the ‘NO’ camp, this morning AD Chairperson Michael Briguglio was suddenly informed that he will not be on the panel of TV programme and that his role would be relegated to a interview to be shown during the programme, which Briguglio refused on the grounds of unequal and unjust treatment. This follows the fact that yesterday ONE TV failed to invite any AD representatives on the live TV debates on the referendum.

Ralph Cassar, AD Secretary General, said that “irrespective of attempts to sideline AD, in the coming months AD will confirm that it is not simply a party interested in image change according to where the wind blows. AD is, in fact, the only truly progressive party in Malta by putting its weight behind a Yes vote while the PN took an official stance against the introduction of divorce and the PL sat on the fence. AD is proud to have set the ball rolling on the divorce issue, and we promise to do the same on other progressive issues.”

L-AD tikkundanna l-Attentati tal-Partit Laburista biex Ittiha l-Genb

L-Alternattiva Demokratika – The Green Party, qalet li wara r-rebha tar-referendu fuq id-divorzju, il-Partit Laburista qed jipprova jeskludiha mill-media laburista.

Wara li fl-20 ta’ Mejju l-AD kienet giet mistiedna minn One TV biex tkun fuq il-panel tal-programm “Inkontri” li ser jixxandar illejla fuq ONE TV flimkien ma Jeffrey Pullicino Orlando u Evarist Bartolo kif ukoll ma’ tliet kellima mill-kamp tal-LE, dalghodu, ic-Chairperson tal-AD, Michael Briguglio gie infurmat li mhux ser ikun parti mill-panel fuq il-programm u li minflok ir-rwol tieghu kien ser ikun li jaghti intervista.  Briguglio irrifjuta dan fuq bazi ta’ trattament ingust u mhux ugwali.  Dan wara li l-bierah ONE TV ma stieden lill-ebda rapprezentant tal-AD biex jiehu sehem fid-dibattiti live li saru dwar ir-referendu.

Ralph Cassar, Segretarju Generali ta’ l-AD, qal li “irrispettivament minn attentati biex AD tinghata l-genb, fix-xhur li gejjin AD ser tikkonferma li mhijiex semplicement partit li jinteressah biss li jbiddel id-dehra skont fejn ikun qed jonfoh ir-rih.  L-AD, filfatt, hija l-uniku partit f’Malta li huwa tassew progressiv: hadem ghall-vot ta’ l-IVA, filwaqt li l-PN hargu kontra l-introduzzjoni tad-divorzju, u l-PL baqghu ma hadux posizzjoni. L-AD hija kburija li kienet hi li bdiet dan il-process dwar il-kwistjoni tad-divorzju u nweghdu li ser naghmlu l-istess fuq kwistjonijiet ohra.”

FacebookEmail