AD applauds civil society on citizenship issue

Alternattiva Demokratika applauds Maltese Civil society for taking a stand on the citizenship acquisition issue. Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: “We thank the members of Civil Society, including UHM, Feltom, ELSA, the National Council of Women and writer Antoine Cassar, for responding to our call to unite against the proposed new citizenship law, in particular the anonymity clause and the concept of buying and selling citizenship without the need of ever setting foot in Malta.

“This strong voice of civil society should serve as a spur to government and the opposition to come to a reasonable compromise on this delicate issue.”

Alternattiva Demokratika tifraħ lis-soċjeta ċivili Maltija tal-pożizzjoni tagħha fid-diskussjoni fuq l-akkwist taċ-ċittadinanza. Iċ-chairperson tal-Alternattiva, Prof. Arnold Cassola, qal: “Nirringrazzjaw lil dawk il-membri tas-soċjeta, fosthom l-UHM, il-Feltom, l-ELSA, il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa u l-kittieb Antoine Cassar talli semgħu mill-għajta tagġna biex ilkoll ningħaqdu kontra l-liġi ġdida taċ-ċittadinanza kif ġiet proposta, partikolarment rigward il-klawsola li tiggarantixxi l-anonimita ta’ min jibenefika kif ukoll il-kunċett li tista’ tinbiegħ u tinxtara ċ-ċittadinanza mingħajr qas il-bżonn li wieħed ikun biss qatt ġie Malta.
“L-appell qawwi li qed tagħmel is-soċjeta ċivili għandha sservi biex tħeġġeġ kemm il-gvern kif ukol l-oppożizjoni biex jilħqu kompromess għaqli fuq din il-biċċa tax-xogħol delikata.”
FacebookEmail