A government contradicting itself

A state of panic under the guise of the semblance of normality belies the government’s PR (DOI PR202594) threatening consequences for the members of the independent public inquiry into the assassination of Daphne Caruana Galizia.

Having clear terms of reference to investigate potential culpability of the state, its branches and more specifically of its state sponsored actors for the journalist’s assassination is now being publicly attacked by the same state under inquiry.

The mafia state is showing its true colours through PM Robert Abela’s brazen intimidation of the members that compose the same inquiry. It is clear that we have a puppet government and a puppet prime minister which are controlled by the interests of the same mafia state.

ADPD invites the government to refresh its memory and read its own PR (DOI PR192460en) issued precisely 13 months ago, and to abide by the same terms of reference of the public inquiry in its commitment in the search for justice and truth.

We hold the government and the PM accountable to its statement that the public board of inquiry is independent and that its desired timeframe is without prejudice to the proper fulfilment of its terms of reference.

Links:
https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/December/15/pr202594.aspx

https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2019/November/15/pr192460en.aspx

***

Gvern li jikkontradixxi lilu nnifsu dwar l-inkjesta fuq DCG

It-theddid tal-Prim Ministru lill-Imħallfin li qed imexxu l-inkjesta pubblika indipendenti dwar l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia (stqarrija tal-gvern DOI PR202594) jikxef l-istat ta’ paniku li jinsab fih il-gvern. Is-suppost ‘konsegwenzi’ li qed jhedded bihom il-gvern juru li mhux vera qed nghixu f’normalità li tant jiftaħar biha Robert Abela.

It-termini ta ’referenza ċari tal-inkjesta jgħidu li din għandha tinvestiga r-responsabilità potenzjali tal-istat, tal-fergħat tiegħu u b’mod aktar speċifiku tal-uffiċċjali tal-istat għall-assassinju tal-ġurnalista. Dan il-bord issa qed jiġi attakkat pubblikament mill-istess stat li qiegħed taħt inkjesta.

L-istat mafjuż qed juri snienu permezz tal-intimidazzjoni tal-membri tal-bord ta’ inkjesta. Huwa ċar li għandna gvern pupazz u prim ministru pupazz li huma kkontrollati mill-interessi tal-istess stat mafjuż.

ADPD tistieden lill-gvern biex iġedded il-memorja tiegħu u jaqra l-istqarrija tiegħu stess (DOI PR192460) maħruġa preċiżament 13-il xahar ilu, u biex jimxi mal-istess termini ta’ referenza tal-inkjesta pubblika fl-impenn tagħha fit-tfittxija għall-ġustizzja u l-verità.

Il-gvern u Robert Abela għandom jonoraw, bħal f’kull pajjiz li jsejjah ruhu demokratiku, d-dikjarazzjonijiet tagħhom stess li l-bord ta’ inkjesta pubblika huwa indipendenti u li l-qafas ta’ żmien tal-inkjesta huwa mingħajr preġudizzju għat-twettiq xieraq tat-termini ta’ referenza tal-bord.

Links:
https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/December/15/pr202594.aspx

https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2019/November/15/pr192460.aspx

FacebookEmail